Reklamace

 1. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
 2. Reklamovat lze pouze zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu.
 3. Informace o délce záruky je k dispozici v detailu položky. Záruční doba na zboží je uvedena na dodacím listu, její délka je vyjádřena v měsících a začíná datem dodání. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem.
 4. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií příp. fyzické vady doprovodné dokumentace.
 5. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.
 6. Záruka se nevztahuje na licence k programovému vybavení, které jsou dodávány v elektronické podobě nebo které znějí přímo na jméno koncového uživatele.
 7. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené:
  • neodborným použitím;
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami
  • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.)
 8. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho sídla spolu s písemnou specifikací vad a kopií daňového dokladu. Prodávající odešle výrobci reklamované zboží k posouzení a vyřízení reklamace. Prodávající bude kupujícího o stavu reklamace průběžně informovat.
 9. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od zjištění vady.
 10. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu sídla prodávajícího.
 11. Reklamace vyřizuje prodávajícím pověřená osoba.

Místo uplatnění reklamace a kontaktní osoba

Miroslav Neliba
SUSESHOP
Good Sailors, s. r. o.
Kaštanová 1303/5
405 01 Děčín I